Haptocoaching

Haptocoaching Leeuwarden vergoeding werkgever

Haptocoaching

Wat is haptocoaching

Leven is bewegen, veranderen en groeien. We staan er niet altijd bij stil maar alles veranderd, beweegt en ontwikkeld zich.
Niets is zeker en alles komt en gaat. We worden ons dat met name bewust op het moment dat er dingen gebeuren die ons raken: persoonlijk, in onze omgeving, op het werk of zoals nu in de wereld met een onbekend virus.

Ervaringen die of energie, kracht en mogelijkheden geven of ervaringen die ons stil zetten, onderuit halen, onzeker maken en ons doen stagneren in onze ontwikkeling. Gebeurtenissen die ons kunnen uitnodigen om in beweging te komen en onze eigen regie weer in handen te nemen.

Het kan goed zijn om dit proces met iemand samen te doen. Als coach kan ik een klankbord zijn, meedenken en je helpen om een bewustwordings- en veranderingsproces op gang te brengen. Als je weet wie je bent, waar je staat, waar je naar toe wilt (en kunt), dan geeft dat rust, plezier en vertrouwen in de dingen die je doet en in relatie tot anderen.

Haptocoaching bestaat naast gesprekken uit oefeningen die je helpen om de signalen van je lichaam te ervaren en te gebruiken en die je leren hoe je spanning en stress kunt reguleren.

Voor wie

Haptocoaching is geschikt wanneer je moeite hebt met:

 • Regie nemen.
 • Balans vinden tussen werk en privé.
 • Onzekerheid.
 • Assertiviteit.
 • Samenwerken.

 • Veranderingen.
 • Levensfase problematiek.
 • Terugkeren na een moeilijke periode.
 • Het realiseren van je persoonlijke ambities.
 • Spanning en stress.

Werkwijze

We beginnen de coaching met een intakegesprek waarbij we jouw doel en de gewenste verandering bespreken. Ik maak een offerte en als de werkgever die ondertekend heeft gaan we verder met het traject.
Als jij en je werkgever dit wensen, stemmen we het traject me elkaar af. Aan het einde van het traject geef ik in overleg met jou een terugkoppeling aan je werkgever.

Lees hier ervaringen van cliënten.

Haptocoaching werknemer ziekteverzuim als je snel wilt gaan

Coach Livvit Zilveren Kruis

Medewerker van een hogeschool?
Laat je begeleiden door een Livvit Coach

Het hoger beroepsonderwijs kent een verzekering die het mogelijk maakt om ondersteuning te krijgen van een Livvit Coach. Ik ben certificaathouder van Livvit Coaching. Via je teamleider of P&O-adviseur kun je begeleiding aanvragen.

Hoe werkt de Livvit Coach?

Als Livvit Coach richten we ons tijdens de begeleiding op het herstellen van je balans en het op een gezonde wijze voortzetten of hervatten van je werk. Het coachtraject bestaat uit 6 bijeenkomsten waarvan de eerste een intakegesprek is. Na elke afspraak stuur je mij een verslag van de bijeenkomst. De laatste afspraak is tevens de evaluatie van het traject. Mocht blijken dat er meer gesprekken nodig zijn voor herstel, dan kan dat uiteraard. De kosten voor de extra gesprekken komen dan voor rekening van je werkgever.

Methoden Livvit Coaching

Gedurende het traject maak ik gebruik van verschillende methoden. Tijdens de intake onderzoek ik wat er nodig is en vervolgens maken we samen een plan van aanpak. Hierin stellen we vast wat de beste aanpak is.

Soms is het nodig om een laag dieper te gaan en dan gebruik ik interventies vanuit de lichaamsgerichte (trauma)therapie. In overleg kijken we wat wenselijk en passend is.

Opdrachtgevers

 • Achmea
 • Aegon
 • Accare Leeuwarden
 • CMO Groningen
 • Crossover
 • Fiom
 • Flynth
 • Friesland College
 • Gemeente Leeuwarden

 • Gemeente Waadhoeke
 • GGZ Drente
 • GGZ Friesland
 • ING Bank
 • Izore
 • Jeugdzorg Fryslan
 • KPN
 • NHL Stenden Hogeschool
 • Nuon

 • Provincie Fryslan
 • Rechtbank Noord Nederland
 • Rijkswaterstaat
 • Tjongerschans ziekenhuis
 • Tulp advocaten
 • Waddenfonds
 • Wetsus
 • WoonFriesland
 • ZZPers

CRKBO

Praktijkinformatie-haptotherapie-leeuwarden-Angelique-Esser-CRKBO-Docent Omdat ik een 2e graad lesbevoegdheid heb, is de coaching voor mensen binnen het onderwijs vrij van BTW.

QSN logo Angelique Esser haptotherapie Leeuwarden nobco logo Angelique Esser haptotherapie

Afspraak maken met Angelique Esser voor haptocoaching