Familieopstelling bij Haptotherapie Leeuwarden

Familieopstellingen

Familiebanden zijn misschien wel de sterkste gevoelsbanden die er zijn. En juist daarom een bron van grote vreugde, maar soms ook van de grootste pijn. Je familiegeschiedenis heeft grote invloed op wie je bent en hoe je in het leven staat. Ook als je ouders onbekend zijn of als je niet bij je biologische ouders bent opgegroeid.

Binnen families kunnen verstoringen ontstaan, die van generatie op generatie worden doorgegeven. Een vraag waar iemand nu mee worstelt, kan zijn oorsprong hebben in de lijn van de grootouders of in de positie in het gezin.
Bij familieopstellingen wordt individueel gewerkt met sjablonen of met een groep mensen die jouw familie niet of nauwelijks kent. Zij representeren familieleden, feiten en gebeurtenissen uit de familiegeschiedenis.
De deelnemers zijn dus niet de werkelijke familieleden maar plaatsvervangers, representanten.

Voor wie

Familieopstellingen zijn geschikt voor mensen die:

  • Zich niet verbonden voelen in een groep mensen en dat wel willen zijn.
  • Het moeilijk vinden om hun plek in het leven te vinden.
  • Moeite hebben met het gevoel ergens bij te horen, zich alleen voelen.
  • Last hebben van een terugkerende angst, woede, verdriet of lichamelijke klacht.
  • Steeds tegen terugkerende patronen aanlopen in relaties met anderen (familieleden, kinderen, ouders, maar ook collega’s, leidinggevenden en andere relaties).
  • Last hebben van een verstoorde familierelatie.
Familieopstellingen bij Haptotherapie Leeuwarden - de stenen die jij op je weg laat liggen zullen je kinderen doen struikelen

Werkwijze bij familieopstellingen in een groep

Tijdens een bijeenkomst maken de deelnemers een opstelling van hun familie. Op uitnodiging van de begeleider veranderen deelnemers van positie of beantwoorden vragen. Familieopstellingen worden individueel of in een groep van acht tot veertien deelnemers gehouden. Op basis van de vraag van de deelnemer kiest de begeleider wie of wat wordt opgesteld.
Zelf gaat de deelnemer in eerste instantie niet in zijn opstelling staan; hij/zij zet iemand anders in zijn/haar plaats neer. Zo kan van enige afstand worden bekeken hoe de opstelling zich ontvouwt.
Bijzonder is dat de representanten op de plek die de cliënt hun toewijst, in contact komen met dezelfde gevoelens, krachten en verhoudingen als diegenen die ze vertegenwoordigen. Dat levert nieuwe inzichten op. De (verborgen) dynamiek in het systeem kan zo duidelijk worden.

Lees hier ervaringen van cliënten ❯