Traumatherapie bij Haptotherapie Leeuwarden

Traumatherapie

Nare ervaringen uit het verleden kunnen diepe sporen achterlaten en veel invloed hebben in je huidige leven. Je kunt het vertrouwen in jezelf, in je lichaam en/of in de buitenwereld hierdoor zijn kwijtgeraakt. Herstel begint bij de oorsprong. Soms zijn er heldere herinneringen en soms zijn er geen beelden of woorden. Ons lichaam draagt de informatie van de ervaringen in zich en zal ons de weg wijzen.

Er zijn verschillende vormen van trauma

Shocktrauma

Ervaringen in je leven die te snel, te groot en te veelomvattend zijn en waarin je niet adequaat hebt kunnen reageren en handelen, kunnen leiden tot een traumatische ervaring.

Onze natuurlijk reactie bij een heftige gebeurtenis is vluchten, vechten of bevriezen.
Bij een traumatische gebeurtenis wordt deze energie geblokkeerd, vastgezet in je zenuwstelsel. Je bent “verstijfd van schrik”, staat “aan de grond genageld”.

Deze posttraumatische stress is erg vermoeiend en kan op den duur je gezondheid, vitaliteit en zelfvertrouwen schaden.

Voorbeelden van shocktrauma zijn:

 • Ongelukken in het verkeer of elders
 • Onverwacht lichamelijk geweld of getuige zijn van geweld
 • Aanranding of verkrachting
 • Traumatische medische ingrepen, bevallingen of een miskraam
 • Plotseling verlies van een dierbare

Ontwikkelingstrauma

Trauma kan ook ontstaan als er tijdens je ontwikkeling als kind onvoldoende veiligheid is geboden. Dat je als kind regelmatig angst en eenzaamheid hebt ervaren. Ingehouden protest veroorzaakt zoveel stress dat er, om te overleven, strategieën worden ontwikkeld om het ondraaglijke draagbaar te maken.

Deze overlevingsstrategieën gaan langzaam deel uitmaken van onze identiteit. Want deze strategieën zijn zo goed ontwikkeld, dat wij denken dat wij dit zijn: een doorzetter, een vechter, een heel flexibel persoon, een bikkel. Als wij ouder zijn, ontdekken wij dat deze strategieën ook een keerzijde hebben en dat ze gek genoeg ook debet zijn aan gevoelens van angst, onvrijheid en eenzaamheid.

Enkele voorbeelden voor het ontstaan van ontwikkelingstrauma bij een kind zijn:

 • Wanneer er thuis onvoldoende veiligheid, aandacht of onvoorwaardelijke liefde was
 • Gepest of buitengesloten zijn op school of elders
 • Scheiding of verlies van de ouders
 • Psychische of fysieke ziekte van een of beide ouders
 • Seksueel misbruik, mishandeling of verwaarlozing
 • Adoptie
 • Na de geboorte langere tijd in de couveuse hebben gelegen
 • Ziekte en operaties op jonge leeftijd

Trauma’s door de generaties heen

Door onderzoek is er steeds meer bekend over hoe trauma van generatie op generatie kan worden doorgegeven. Onder meer angst, hoge alertheid, moeite hebben om relaties aan te gaan, moeite hebben om je plek in het leven te vinden. Bijvoorbeeld de impact van oorlog, racisme of seksueel misbruik, godsdienst (waanzin), niet hebben kunnen rouwen of familie- geheimen, kunnen van generatie op generatie doorgegeven worden en als een zware, onbestemde last of onvermogen worden ervaren.

Werkmethodes

Bij trauma kunnen verschillende methodes en technieken behulpzaam zijn bij het veranderen van de effecten in het hier en nu. Ik heb mij gespecialiseerd in de volgende methodes:

Somatic experiencing

Somatic Experiencing betekent letterlijk ‘ervaren in het lichaam’. Somatic Experiencing of kortweg SE is een lichaamsgerichte methode voor het helen van een trauma.
Onze natuurlijk reactie bij een heftige gebeurtenis is vluchten of vechten. Deze vlucht of vechtreactie is een intense overlevingsenergie.

Deze energie wordt geblokkeerd en vastgezet in je zenuwstelsel. Je bent “verstijfd van schrik”, staat “aan de grond genageld”.
Jaren later kunnen de effecten nog voelbaar zijn zoals angst, prikkelbaarheid, onrust of slapeloosheid. Ook gevoelens van depressiviteit en machteloosheid kunnen tekenen zijn van een trauma.  Somatic Experiencing helpt je de vastgehouden spanning beetje bij beetje te ontladen en weer beweging te creëren. Ook als het trauma al langer geleden ontstaan is en als je de herinnering aan de gebeurtenis kwijt bent.
In een SE sessie wordt deze geblokkeerde energie gecontroleerd, “druppeltje voor druppeltje” los gemaakt, waardoor er weer ruimte ontstaat voor onze natuurlijke beweging.
Het is niet de bedoeling dat de gebeurtenis opnieuw wordt beleefd. De fysieke ervaring staat centraal.

Neuro Effektive Relational Model (NARM) en Resource therapie

Deze werken beide met ontwikkelingstrauma’s en de overlevingsstrategieën die daaruit zijn voortgekomen. Nare ervaringen op jonge leeftijd hebben een grote invloed op de ontwikkeling van onze identiteit.
Door omstandigheden kan niet worden voldaan aan de basisbehoeften die je als kind nodig hebt. Je kunt dan denken aan een onveilige leefomgeving, fysieke en/of emotionele verwaarlozing. Om in deze onveiligheid te kunnen overleven gaat een kind haar/zijn eigen levendigheid onderdrukken en ontwikkelt overlevingsstrategieën. Strategieën die op latere leeftijd een negatieve invloed blijken te hebben op wie je bent en hoe je bent in het hier en nu.
Door te ontdekken hoe we onze levendigheid tegenhouden of onderdrukt hebben, openen we de weg naar meer levendigheid, ruimte en verbinding, afstemming en vertrouwen, autonomie in het contact met anderen.

Eye movement integration ❯